Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

"The Word" from bible2.net – two complementary Bible verses for each day of the year

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

An Briathar do Déardaoin, 18 Iúil, 2024

Táim trócaireach – is é an Tiarna a labhraíonn. Ní choinneoidh mé mo racht go síoraí. Ach amháin admhaigh do chionta: an chaoi ar éirigh tú in aghaidh an Tiarna do Dhia gur imigh ag spallaíocht le strainséirí agus nár umhlaigh do mo ghuthsa.

Irimia 3:12-13

Dá réir sin is ambasadóirí thar ceann Chríost sinne mar gur trínne atá Dia ag achainí. Is é a impímid oraibh in ainm Chríost athmhuintearas a dhéanamh le Dia.

2 Corantaigh 5:20

Irimia 3

11 Agus dúirt an Tiarna liom: “Is mó d’fhíréan Iosrael mhídhílis ná Iúdá fhealltach.
12 Éirigh, mar sin, agus fógair na briathra seo leis an taobh ó thuaidh:
Fill, a Iosrael mhídhílis – is é an Tiarna a labhraíonn.
Ní bheidh strainc orm leat feasta,
óir táim trócaireach – is é an Tiarna a labhraíonn.
Ní choinneoidh mé mo racht go síoraí.
13 Ach amháin admhaigh do chionta:
an chaoi ar éirigh tú in aghaidh an Tiarna do Dhia
gur imigh ag spallaíocht le strainséirí
agus nár umhlaigh do mo ghuthsa – is é an Tiarna a labhraíonn.
14 “Filligí a chlann mhídhílis – is é an Tiarna a labhraíonn – óir is mise amháin bhur máistir. Glacfaidh mé duine as cathair, beirt as clann agus tabharfaidh mé sibh go Síón.

2 Corantaigh 5

19 Is é sin le rá go raibh Dia i gCríost ag tabhairt an domhain chun athmhuintearais leis féin, gan cionta na ndaoine a agairt orthu, agus gur fúinne a d’fhág sé fógairt an athmhuintearais sin.
20 Dá réir sin is ambasadóirí thar ceann Chríost sinne mar gur trínne atá Dia ag achainí. Is é a impímid oraibh in ainm Chríost athmhuintearas a dhéanamh le Dia.
21 Mar an té úd nárbh eol dó an peaca, rinne Dia peaca de ar mhaithe linne, d’fhonn go ndéanfaí dínne fíréantacht Dé ann.

"The Word" from bible2.net

  • two complementary Bible verses for each day of the year
  • nicely arranged on multiple lines for readability
  • on your smartphone, tablet or computer, as an e-book or screen saver
  • on your website
  • in more than 25 languages and Bible editions
  • free of cost
  • The Word is just a foretaste of the complete Bible, providing a daily impulse for a personal encounter with God.

More About us...