Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

"The Word" from bible2.net – two complementary Bible verses for each day of the year

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Cugetarea zilei pentru joi 18.7.2024

Sunt milostiv, zice Domnul, şi nu ţin mânie pe vecie. Recunoaşte-ţi numai nelegiuirea, recunoaşte că ai fost necredincioasă Domnului, Dumnezeului tău.

Ieremia 3:12-13

Noi suntem trimişi împuterniciţi ai lui Cristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Cristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!

2 Corinteni 5:20

Ieremia 3

11 Domnul mi-a zis: „Necredincioasa Israel pare nevinovată faţă de vicleana Iuda.
12 Du-te de strigă aceste cuvinte spre miazănoapte şi zi: ‘Întoarce-te, necredincioasă Israel’, zice Domnul. ‘Nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, căci sunt milostiv’, zice Domnul, ‘şi nu ţin mânie pe vecie.
13 Recunoaşte-ţi numai nelegiuirea, recunoaşte că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat încoace şi încolo la dumnezei străini, sub orice copac verde, şi că n-ai ascultat glasul Meu’, zice Domnul.
14 Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi”, zice Domnul, „căci Eu sunt Stăpânul vostru, Eu vă voi lua pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie şi vă voi aduce înapoi, în Sion.

2 Corinteni 5

19 că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
20 Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
21 Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

Cornilescu Anniversary Edition Bible 2014

Pentru a învăța despre lucrarea Societății Biblice Interconfesionale din România vă rugăm să vizitați https://societateabiblica.org. Pentru a primi propria copie a Bibliei Cornilescu revizuită, vă rugăm vizitați https://librarie.societateabiblica.org. Toate achizițiile Bibliei Cornilescu SBIR în misiunea acestora de a împărtăși Cuvântul Domnului cu cei ce locuiesc în România.

Pentru mai informație despre lucrarea lui British and Foreign Bible Society, vă rugăm să vizitați https://www.biblesociety.org.uk/what-we-do.

Informație (2022-12-23):

"The Word" from bible2.net

  • two complementary Bible verses for each day of the year
  • nicely arranged on multiple lines for readability
  • on your smartphone, tablet or computer, as an e-book or screen saver
  • on your website
  • in more than 25 languages and Bible editions
  • free of cost
  • The Word is just a foretaste of the complete Bible, providing a daily impulse for a personal encounter with God.

More About us...