Navigáció átugrása és ugrás a tartalomra ...
Biblia 2.0 A Bilbia önmagát magyarázza Biblia 2.0

"Az Ige" a bible2.net webhelyről – két, egymást kiegészítő bibliai igevers az év minden napjára

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Útmutató 2024. július 18-ra csütörtökre

Ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké. Csakhogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtelenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez.

Jeremiás 3,12–13

Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.

2. Korinthus 5,20

Jeremiás 3

11 És monda nékem az Úr: Igazabb lelkű az elpártolt Izráel, mint a hitszegő Júda.
12 Menj el, és kiáltsd e szókat észak felé, és mondjad: Térj vissza, elpártolt Izráel, ezt mondja az Úr, és nem bocsátom reátok haragomat, mert kegyelmes vagyok én, ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké.
13 Csakhogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtelenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez, és szertefutottál útaidon az idegenekhez mindenféle zöldelő fa alá, és az én szómra nem hallgattatok, ezt mondja az Úr.
14 Térjetek meg, szófogadatlan fiak, azt mondja az Úr, mert én férjetekké lettem néktek, és magamhoz veszlek titeket, egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek titeket Sionba.

2. Korinthus 5

19 Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.
20 Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.
21 Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.

Az Ige a bible2.net webhelyről

  • két, egymást kiegészítő bibliai igevers az év minden napjára
  • jól olvashatóan több sorba szedve
  • okostelefonon, tableten vagy számítógépen, e-könyvként, naplóbejegyzésként és képernyővédőként
  • vagy akár a saját weboldalán
  • több mint 25 nyelven és Bibliai kiadásban
  • ingyenesen
  • Az Ige által ízelítőt kaphat a teljes Bibliából. Támogatja a napi találkozást Istennel!

More About us...